Kako da prodam svoju lokaciju?2021-10-04T21:41:23+00:00

Ukoliko želite da ponudite i prodate svoju lokaciju, kliknite na link – FORMULAR i popunite svoje podatke o Vašoj nepokretnosti.

Šta je potrebno od dokumentacije za prodaju nepokretnosti?2021-10-08T08:56:12+00:00

Da bi se neko mogao pojaviti u postupku prodaje nepokretnosti, potrebno je da se legitimiše kao Prodavac. Prodavac svoje vlasništvo dokazuje na osnovu pravno valjane dokumentacije, koja mora biti u originalima, overena od strane nadležnog suda ili Javnog beležnika.

Kako funkcioniše kupovina stana u izgradnji ako je u pitanju kreditni kupac?2021-10-08T09:11:37+00:00

– Prvi korak je sklapanje predugovora između prodavca (investitora) i kupca, potom overa istog kod nadležnog Javnog beležnika
– Nakon overe u roku od 3 do 5 dana kupac je dužan da na račun prodavca uplati iznos I rate i to najmanje 20% od ukupne ugovorene sume
– Uplaćeni iznos će banke uvažiti kao učešće u kreditu
– Hipoteka se uspostavlja na stan koji je predmet kupoprodaje
– Nakon što stepen izgrađenosti objekta dostigne određeni procenat (može biti od 20% do 80%) kupac je dužan da podnese odgovarajuću dokumentaciju odabranoj banci i da pokrene proces kupovine stana iz kredita.
– Nakon obrade kredita od strane banke i upisa hipoteke u katastru banka, u ime kupca, isplaćuje celokupnu kupoprodajnu cenu nepokretnosti na račun prodavca.

Napomena: Banke zadržavaju pravo da kreditnu sposobnost svakog klijenta procene individualno i da mu traže dodatna sredstva obezbeđenja kredita, investitor ne može da ugovara odnos banke i kupca.
* Investitor zadržava pravo da od kupca traži da u proceduru podnošenja zahteva za kredit uđe pre stepena izgrađenosti 80% obzirom da su naši projekti prepoznati kao sigurna kupovina u svim bankama.

Koliko iznosi PDV za kupovinu poslovnog apartmana ili lokala?2021-10-08T08:59:55+00:00

Za kupovinu novoizgrađenog poslovnog prostora PDV iznosi 20%.

Da li imam pravo na povraćaj PDV-a ukoliko stan kupujem direktno od investitora u novoj gradnji?2021-10-08T09:02:00+00:00

Ostvarajuete pravo na povrat PDV-a ukoliko prvi put kupujete nepokretnost.

Da li i koliku imamo garanciju na stan i šta ona podrazumeva?2021-10-08T09:03:16+00:00

Garantni rok za sve izvedene radove iznosi 2 godine od pribavljanja pozitivnog zapisnika o tehničkom prijemu. Za krov i krovnu instrukciju garantni rok iznosi 5 godina od dana dobijanja upotrebne dozvole. Za ugrađenu opremu, instalacije u objektu i predmetnom stanu prodavac prenosi na kupca svu potrebnu garantnu dokumentaciju njihovih izvođača i podizvođača.

POSTAVITE PITANJE

Go to Top