Garantni rok za sve izvedene radove iznosi 2 godine od pribavljanja pozitivnog zapisnika o tehničkom prijemu. Za krov i krovnu instrukciju garantni rok iznosi 5 godina od dana dobijanja upotrebne dozvole. Za ugrađenu opremu, instalacije u objektu i predmetnom stanu prodavac prenosi na kupca svu potrebnu garantnu dokumentaciju njihovih izvođača i podizvođača.