– Prvi korak je sklapanje predugovora između prodavca (investitora) i kupca, potom overa istog kod nadležnog Javnog beležnika
– Nakon overe u roku od 3 do 5 dana kupac je dužan da na račun prodavca uplati iznos I rate i to najmanje 20% od ukupne ugovorene sume
– Uplaćeni iznos će banke uvažiti kao učešće u kreditu
– Hipoteka se uspostavlja na stan koji je predmet kupoprodaje
– Nakon što stepen izgrađenosti objekta dostigne određeni procenat (može biti od 20% do 80%) kupac je dužan da podnese odgovarajuću dokumentaciju odabranoj banci i da pokrene proces kupovine stana iz kredita.
– Nakon obrade kredita od strane banke i upisa hipoteke u katastru banka, u ime kupca, isplaćuje celokupnu kupoprodajnu cenu nepokretnosti na račun prodavca.

Napomena: Banke zadržavaju pravo da kreditnu sposobnost svakog klijenta procene individualno i da mu traže dodatna sredstva obezbeđenja kredita, investitor ne može da ugovara odnos banke i kupca.
* Investitor zadržava pravo da od kupca traži da u proceduru podnošenja zahteva za kredit uđe pre stepena izgrađenosti 80% obzirom da su naši projekti prepoznati kao sigurna kupovina u svim bankama.